Appen der giver hjemløse en ny chance

MO-FE vil øge fokusset på de hjemløse og fjerne følelsen af ensomhed, ved at skabe gode relationer blandt socialt udsatte som ønsker et exit. MO-FE øger muligheden for et vedvarende exit gennem gamification. Det vil sige MO-FE vil udvikle en app, der skal styrke dem psykisk, fysisk og socialt, samtidig med at give dem mere motivation til at kæmpe og i sidste ende ville kunne være i stand til at bo i egen bolig og have et arbejde.

Støt

Appudviklingen

Appen er under udvikling og kommer snarest muligt op og køre.

For at sikre at MO-FE skaber den ønskede effekt i forhold til de hjemløse, er vi i kontakt med forskellige fagpersoner. MO-FE er i dialog med ”forsorgshjemmet i Næstved”, ”forsorgshjemmet Toften i Slagelse” og ”Varmestuen Håbet i Næstved”. MO-FE har lavet en aftale med ”Varmestuen Håbet” og ”forsorgshjemmet Toften” om at de vil være med til at teste appen under udviklingen, så den kan tage den rigtige retning i forhold til at skabe den ønskede værdi.

Download appen

Samarbejdspartnere

Madamme Grøn

Læs mere

Varmestuen

Læs mere

Støt i dag

Kender du nogen eller selv har lyst til at bidrage med noget, det kan være alt fra økonomisk støtte til gratis mad til de hjemløse eller andet du tænker hjemløse og MO-FE kan bruge.

Kontakt os